Đang tải game...

Phrasal Verbs

Đã được chơi 4415 lần.

100% (1/1)
Giới thiệu Game:

Đây là một trò chơi nhỏ để học các cụm động từ tiếng Anh.

Cụm động từ (Phrasal verb) là một cặp từ đi cùng nhau và hoạt động như một động từ. Ví dụ, "give up" là một cụm động từ có nghĩa là bỏ cuộc.

Cụm động từ thường được tạo bởi một động từ + giới từ. Ví dụ, "take on", nghĩa là chịu trách nhiệm về việc gì đó, được tạo thành từ động từ "take" và giới từ "on".

Thường thì ý nghĩa của một cụm động từ có thể khác với ý nghĩa của các bộ phận thành phần. Ví dụ, "throw up" có nghĩa là nôn mửa sẽ khá khó để suy ra từ 2 từ throw và up. Vì vậy, cụm động từ có thể là một lĩnh vực khó khăn đối với người học tiếng Anh.

Mục đích của trò chơi này là giúp học sinh học và thực hành một bộ cụm động từ một cách dễ dàng và hấp dẫn. Hy vọng rằng học sinh có thể hiểu được ý nghĩa của cụm động từ qua hình ảnh và câu và có thể sử dụng hàng ngày.

Trò chơi có 36 cụm động từ được chọn tùy theo mức độ dễ dàng có thể thể hiện một cách trực quan qua hình ảnh.

Danh sách các cụm động từ trong trò chơi: “break up, break down, do up, fall behind, fall down, fill out, fill up, get on, hand in, hand out, hang up, lay down, lay out, log in, look after, move in, pick up, put away, put on, put out, put up, read out, run out, sit up, sleep in, take off, take out (trash), take out (money), tell off, think about, throw away, try on, turn down (an offer), turn down (sound), turn on, work out.


Hướng dẫn chơi Game:

Trò chơi có 3 phần.

Trong phần đầu tiên, bạn chỉ cần nhấp vào cụm động từ phù hợp với hình ảnh. Phần này bao gồm tất cả các cụm từ được sử dụng trong trò chơi và nó lặp lại bất kỳ cụm động từ nào mắc lỗi.

Phần thứ hai cũng giống như phần thứ ba, diễn ra chậm hơn và không lặp lại các mục đã bỏ lỡ.

Phần thứ ba để xem trước các cụm động từ.

Trong trò chơi có đồng hồ đếm ngược di chuyển khá nhanh. Điều này để thêm nhiều thử thách hơn cho trò chơi. Nếu muốn, bạn có thể chơi mà không cần hẹn giờ bằng cách nhấp vào tùy chọn "Chậm" trên màn hình đầu tiên hoặc, bạn có thể nhấn vào nút cài đặt và bỏ chọn cài đặt hẹn giờ ở đó.


Phân loại Game:

04.Ngữ pháp

×

Báo lỗi Game