Đang tải game...

Conditional Sentences

Đã được chơi 2793 lần.

- % (0/0)
Giới thiệu Game:

Đây là một trò chơi để luyện tập hoặc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, cụ thể trọng tâm là hình thành các cụm từ điều kiện có dạng "if ..., then ...".

Các cụm từ điều kiện thuộc loại này là cấu trúc hữu ích để học, vì chúng có nhiều cách sử dụng trong cả cuộc sống hàng ngày và môi trường thực tế.

Ý tưởng chung đằng sau trò chơi này là bằng cách thực hành cấu trúc "if ..., then ...", học sinh sẽ trở nên quen thuộc hơn với nó và tích hợp nó vào phạm vi ngôn ngữ của họ.


Hướng dẫn chơi Game:

Có 48 cụm từ trong trò chơi, với mỗi cụm từ có hình ảnh hiển thị ý nghĩa của tình huống điều kiện. Vì cần phải có hình ảnh phù hợp, chỉ sử dụng các điều kiện dễ thể hiện trực quan.

Khoảng một nửa trong số 48 mục thuộc loại 0 hoặc 1 (còn được gọi là điều kiện đầu tiên hoặc điều kiện 0). Hầu hết phần còn lại thuộc loại 2 (điều kiện không có thực).

Tổng cộng có 8 vòng. Đối với vòng 1 và 2, bạn phải thực hiện mệnh đề "then" của điều kiện; trong khi ở vòng 3, bạn phải thực hiện mệnh đề "nếu" và đối với vòng 4, bạn phải thực hiện cả hai mệnh đề.

Các vòng từ 5 đến 8 cũng tương tự, nhưng liên quan đến các cấu trúc điều kiện không có thực. Nếu thích, bạn có thể chọn tùy chọn "dài" trên màn hình đầu tiên và chơi không nghỉ giữa các hiệp.

Loại trò chơi dài này cho phép điểm số cao hơn. Nhiều điểm hơn được trao nếu các từ được nhấp vào đúng thứ tự.


Phân loại Game:

04.Ngữ pháp

×

Báo lỗi Game