Shooting Bee

Tắt đèn:

ON OFF

Shooting Bee

Game Shooting Bee - Bắn ong Mỗi màn chơi bạn được 1 số lượng mũi tên nhất định. Hãy bắn đúng chữ cái để tạo thành từ trong hình xuất hiện. Bạn sẽ giành chiến thắng khi vượt qua 5 vòng chơi, sẽ thua nếu hết mũi tên. Hãy dùng mũi tên ↑↓ để điều khiển thiên thần tránh bầy ong.
Mô t? Game: Game Shooting Bee - Bắn ong Mỗi màn chơi bạn được 1 số lượng mũi tên nhất định. Hãy bắn đúng chữ cái để tạo thành từ trong hình xuất hiện. Bạn sẽ giành chiến thắng khi vượt qua 5 vòng chơi, sẽ thua nếu hết mũi tên. Hãy dùng mũi tên ↑↓ để điều khiển thiên thần tránh bầy ong.
Category:
Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Similar Games

Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Show more games

Most Played

<
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Top Rated

<
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Tag Cloud