Matching Game

Tắt đèn:

ON OFF

Matching Game

Giới thiệu Game học tiếng Anh Matching Game - Ghép cặp

Game tiếng Anh Ghép cặp - Matching Game giúp các bạn ôn luyện 250 từ vựng tiếng anh chia theo các chủ đề:
 • Động vật
 • Cơ thể người
 • Nghề nghiệp
 • Màu sắc - Hình dạng
 • Số đếm
 • Ngày, tháng
Các chủ đề khác sẽ tiếp tục được cập nhật thời gian tới.

Hướng dẫn chơi game tiếng Anh Matching Game:

Game có 2 chế độ chơi:
 • Endless Mode : Bạn phải ghép 8 cặp từ vựng tiếng Anh/ hình ảnh bất kỳ từ toàn bộ từ vựng.
 • Topic Mode: Bạn có thể chơi theo từng chủ đề.
 • Trong vòng 40 giây, bạn phải hoàn thành việc ghép cặp giữa 8 hình ảnh và 8 từ tiếng Anh tương ứng.
 • Mỗi cặp hình ảnh/ từ vựng tiếng Anh ghép đúng bạn được 20 điểm, mỗi cặp ghép sai bạn bị trừ 10 điểm.
 • Bạn sẽ thắng màn chơi khi hoàn thành việc ghép cặp trong 40 giây.
 • Bạn sẽ thua khi điểm về 0 hoặc trong vòng 40 giây bạn chưa hoàn thành việc ghép cặp.
 
Mô t? Game: Ghép cặp
Hu?ng d?n: Hướng dẫn
Category:
Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Similar Games

Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Show more games

Most Played

<
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Top Rated

<
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Tag Cloud