I Spy with my Little Eye – Game miêu tả tiếng Anh

Game miêu tả Động vật, Nghề nghiệp…học tiếng Anh – I Spy with my Little Eye là game học tiếng Anh, trong đó các bạn phải tìm đúng hình ảnh đã được miêu tả.

Hiện tại, có 5 chủ đề có thể chơi:

+ Animal Parts (Birds use these to fly…)
+ Animals (A beautiful and colorful animal….)
+ Body Parts (A joint at the top of the leg…)
+ Foods (This is similar to cheese but softer…)
+ Jobs (Often appears on TV…)

Các chủ đề của Game học tiếng Anh – Miêu tả đồ vật, con người, nghề nghiệp…sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung thời gian tới!

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận game mới