Drop a Letter Out

Tắt đèn:

ON OFF

Drop a Letter Out

Game học tiếng Anh Drop a Letter Out - Loại bỏ chữ cái thừa

Với game tiếng Anh Drop a Letter Out các em sẽ được ôn luyện lại hơn 100 từ vựng tiếng Anh các chủ đề Động Vật, Nghề nghiệp, màu sắc, ngày tháng, số...
Mỗi từ tiếng Anh sẽ xuất hiện kèm theo 1 chữ cái thừa. Ví dụ: ANT sẽ xuất hiện từ ANKT
Nhiệm vụ các em là tìm chữ cái thừa và loại bỏ để tìm được từ chính xác.
Trò chơi không giới hạn thời gian, các em sẽ giành chiến thắng khi vượt qua 10 vòng từ vựng tiếng Anh và sẽ thua nếu điểm số về 0.
Mời các bạn, các em cùng ôn luyện tiếng Anh cùng trò chơi tiếng Anh Drop a Letter Out.
Mô t? Game: Loại bỏ 1 chữ cái thừa
Category:
Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Similar Games

Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Show more games

Most Played

<
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Top Rated

<
Drop a Letter Out
491
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Shooting Bee
1025
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.0 out of 5)
Loading ... Loading ...
Spelling Bee
848
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.5 out of 5)
Loading ... Loading ...
Matching Game
565
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.0 out of 5)
Loading ... Loading ...

Tag Cloud